آیین نامه:

1- اعضای کتابخانه، از منابع موجود، مطابق با جدول زیر می­توانند استفاده نمایند:

اعضا

تعدادکتاب

مدت امانت

کادر هیات علمی

15 جلد

15 روز

دانشجوی کارشناسی

5 جلد

15 روز

دانشجوی تحصیلات تکمیلی

7 جلد

15 روز

کارکنان

5 جلد

15 روز

2- کتابهای مرجع و فرهنگ لغات فقط یک جلد با ارائه کارت ملی یا کارت معتبر دیگر برای استفاده در محل کتابخانه، در اختیار دانشجویان قرار می­گیرد.

 

3- هر کتاب حداکثر 2 هفته امانت داده می­شود که در صورت نیاز و نداشتن متقاضی قابل تمدید است.

4-جهت مطالعه در محل فقط یک کتاب در ساعت اداری و با ارائه کارت دانشجویی امانت داده می­شود.

5-جریمه تأخیر در برگشت کتاب به ازاء هر روز به شرح ذیل محاسبه و دریافت می گردد:

             برای هر جلد کتاب غیر مرجع 500 ریال

             برای هر جلد کتاب مرجع 2000 ریال

6-در صورت مفقود نمودن و یا تأخیر بیشتر از یک ترم در عودت کتاب، دانشجو ملزم به خرید جدید­ترین نسخه از کتاب فوق می­باشد.

7-در صورت مفقود نمودن کارت عضویت، دانشجو یک ترم، از  استفاده از منابع کتابخانه محروم شده و بابت صدور کارت المثنی مبلغ 50000 ریال نیز اخذ می­گردد.

8-چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد.

9-چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین  نماید. در غیر اینصورت پرداخت جریمه به شرح زیر خواهد بود:

الف. جریمه کتاب مفقود شده، مطابق با قیمت روز  محاسبه خواهد شد.

ب. درمورد کتابهای چند جلدی یا دوره ای، چنانچه یک جلد از آن مفقود گردد و تهیه آن امکان پذیر نباشد، امانت گیرنده موظف است قیمت یک دوره کامل کتاب را با نرخ روز ( ریالی یا ارزی) پرداخت نماید.

10- امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول نتیجه، کارت عضویت وی ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

خروج غیر قانونی:

هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از کتابخانه نماید بعنوان متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.

رعایت نظم در کتابخانه:
   بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده کنندگان موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

1- رعایت سکوت مطلق در محیط کتابخانه

2- خودداری از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات

3-مطالعه بصورت انفرادی

5-به همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه و کارت شناسایی معتبر به هنگام ورود به کتابخانه

6-استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیدا ممنوع است

7-رعایت شئونات و حجاب اسلامی

تسویه حساب:

 

1-اعضای هیأت علمی در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، مأموریت بیش از سه ماه، فرصت مطالعاتی یا انتقال به دانشگاه دیگر بایستی با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نمایند .

2- دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی با کتابخانه تسویه حساب  نمایند .

3-واحد آموزش دانشکده ها موظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل محروم از تحصیل یا اخراج شده اند را به کتابخانه اعلام تا کتابخانه نسبت به تسویه حساب با دانشجو اقدام نماید.

4-کارکنان، در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، انتقال به سایر دانشگاه ها یا مرخصی طولانی مدت می بایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید .


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۱