تاریخچه:

دانشکده  علوم تغذیه و صنایع غذایی در اسفند ماه سال 1396 تأسیس شده و واحدکتابخانه آن تاکنون مشغول ارائه خدمات کتابخانه­ای و اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت علمی ، دانشجویان گرامی و همکاران محترم می ­باشد.

منابع این کتابخانه شامل موضوعات عمومی (روانشناسی، علوم دینی، مدیریت، تاریخ، جامعه شناسی و ادبیات) و تخصصی (علوم تغذیه و صنایع غذایی ) می باشد.