عملکرد کتابخانه

واحد کتابخانه و اطلاع رسانی دانشکده / تغذیه، صنایع غذایی

واحد کتابخانه و اطلاع رسانی دانشکده / تغذیه، صنایع غذایی، با در نظر گرفتن چشم انداز دانشکده، مشغول ارائه خدمات کتابخانه­ای به اعضای محترم هیأت علمی ، دانشجویان گرامی و همکاران محترم می ­باشد.منابع این کتابخانه شامل موضوعات عمومی (روانشناسی، علوم دینی، مدیریت، تاریخ، جامعه شناسی و ادبیات) و تخصصی (آمار و اپیدمیولوژی،  محیط ،  حرفه ای،  عمومی، تغذیه، صنایع غذایی و حشره شناسی) می باشد.

استفاده از کتابخانه به شیوه قفسه باز و open access بوده و مراجعین به کتابخانه، امکان دسترسی مستقیم به منابع و تورق آن­ها را دارند. استفاده از کتابخانه برای تمام مراجعان مقدور است اما امانت دادن کتاب، مخصوص اعضای کتابخانه است.

گزارش مختصرعملکرد کتابخانه دانشکده / تغذیه، صنایع غذایی

گزارش میزان خرید منابع چاپی

سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

(سه ماهه اول)

کتب فارسی

426

794

475

1061

723

کتب لاتین

66

103

242

233

21

 

 

گزارش تعداد پایان نامه ها

سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

(سه ماهه اول)

پایان نامه ارشد

18

5

19

26

 

پروژه تحقیقاتی

38

30

35

22

1

 

گزارش میزان گردش امانت

سال

نوع منبع

1394

1395

1396

1397

1398

(سه ماهه اول)

تعداد کل کارکرد

275

1955

3024

4938

867

ردیف مندرج درکارکرد پارس آذرخش

115

332

511

711

293

 

گزارش کارگاه های برگزار شده

سال

گروه هدف

1397

1398

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

1

5