راهنمای کاربران

به نام خداوند علیم

کتابخانه  دانشکده بهداشت درسال 1376 تأسیس شده و پس از تأسیس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در خدمت هر دو دانشکده می باشد. منابع کتابخانه شامل کتب تخصصی وعمومی بوده، که به وسیله نرم افزار پارس آذرخش قابل دستیابی می باشد.

منابع کتابخانه دانشکده :

·        تعداد کل کتب:  24375 نسخه

·        تعداد نسخ کتاب فارسی:  21635

·        تعدادنسخ کتاب لاتین : 2740

·        تعدادمجلات چاپی: 14متون

·        تعدادپایان نامه: 506عنوان

·        تعداد پایان نامه های ارشد: 135عنوان

·        تعداد پایان نامه های کارشناسی: 371عنوان

·        تعدادکامپیوترهای متصل به اینترنت: 16 دستگاه

      تعداد کامپیوترهای جستجوی کتاب: 4دستگاه

·        تعداد پرینترهای موجود: 2دستگاه

 

واحدکتابخانه شامل بخش های زیر می باشد:

ü    بخش امانت کتابخانه

ü    بخش تهیه وسفارش

ü    بخش نشریات کتابخانه

ü    بخش پایان نامه ها

ü    بخش اینترنت (پایگاه عرصه اطلاعات)

ü    راهنمای استفاده از کتابخانه

پس از ثبت نام وعضویت در کتابخانه، جهت یافتن منابع مورد نیاز، در کامپیوترهای ویژه جستجو، باکلیک برروی آیکن کتابخانه دیجیتال صفحه کتابخانه الکترونیکی باز می شود ازمنوی بالای صفحه گزینه جستجو را انتخاب کرده با کلیک روی آن زیرمجموعه ای از انواع جستجوباز می شود که با توجه به انواع اطلاعات، یکی از روش ها رانتخاب می کنیم:

جستجوی ساده(مرور)

دراین روش با داشتن حداقل اطلاعات مانند حرف اول کلمه ویا یک کلمه و.... می توان جستجورا انجام داد برای این کار باید قسمت شروع کلمه را پرکرده وسپس اینتررا زده که رنگ نوشته ها قرمز شود می توان با کمک گزینه ی نمایش، دربالای صفحه اطلاعات کتاب شناختی کتاب مورد نظر، تعداد موجود وتعداد کتب امانتی را دیده واز آن استفاده کرد.

 

جستجوی پیشرفته فارسی ولاتین 1:

دراین روش داشتن اطلاعات درستی از نام نویسنده ویا عنوان ویاموضوع و.... ابزار کار می باشد. پس از وارد کردن اطلاعات با انتخاب گزینه ، جستجو، درصورت وجودکتاب، لیست نتیجه جستجو فعال می شود با کلیک روی آن می توان به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

مشخصات موردنظررا 2بار کلیک کرده طوری که رنگ نوشته ها قرمز شود سپس با کمک گزینه نمایش در بالای صفحه اطلاعات کتاب شناختی کتاب مورد نظر، تعداد موجود وتعداد کتب امانتی نمایش داده می شود.

جستجوی پیشرفته فارسی ولاتین2:

دراین روش با کمک اطلاعات اولیه بوسیله محدود کردن عملیات جستجو به کمک عملگرهای منطقی(درفارسی «و، یا، بجز» لاتین «not,or,and») کار جستجو صورت می گیرد.

سپس روی گزینه لیست نتیجه جستجو کلیک کرده ومی توان نتایج را دیده وگزینه مورد نظر را انتخاب کرد.