تقویم آموزشی

کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی نیمه دوم سال 98

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

روز

ساعت

نام مدرس  محتوایکارگاه  لیست شرکت کنندگان 

 

1

معرفی پایگاه های اطلاعاتی و شاخص های رتبه بندی آنها 

 98/09/23

شنبه

10-12

دکترروحی  لنگرودی      

 

2     

جستجوی منابع الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی          

 98/09/25

دوشنبه             

10-12         

دکتر عبداله زاد       

 

3

 کارگاه رفرنس نویسیEndnote

98/10/22

یکشنبه  9-12
 دکتر عبداله زاد     
                 
                 
                 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی( تابستان98)

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

کارگاه رفرنس نویسی Endnote

دکتر شهاب رضائیان

31 شهریور ۹۸

10:30 8:30

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

دکتر رویا صفری

31 شهریور ۹۸

13 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی نیمسال دوم 98-97 

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

روز

ساعت

1

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(1)

97/12/04

شنبه

11-13

2

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(2)

97/12/08

چهارشنبه

10-12

3

آشنایی با  Science Direct

97/12/19

یکشنبه

10-12

4

آشنایی با نظام نوپا و سامانه منبع یاب(1)

98/01/20

سه شنبه

13:30 - 11:30

5

آشنایی با Scopus

98/02/02

دوشنبه

13:30 - 11:30

6

آشنایی با کتابخانه دیجیتالی حنان و جستجوی منابع الکترونیکی(1)

98/02/25

چهارشنبه

13:30 - 11:30

آشنایی با نظام نوپا و سامانه منبع یاب(2)

98/03/06

دوشنبه

13:30 - 11:30

8

آشنایی با PubMed

98/03/28

سه شنبه

13:30 - 11:30

9

آشنایی با کتابخانه دیجیتالی حنان و جستجوی منابع الکترونیکی(2)

98/03/19

یکشنبه

13:30 - 11:30

 


 کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  نیمسال اول 98-97                 ساعت   12:00-10:00
   

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

1

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(1)

97/08/15

2

آشنایی با نظام نوپا(1)

97/08/19

3

آشنایی با  کتابخانه حنان (1)

97/08/22

4

آشنایی با سامانه منبع یاب(1)

97/08/29

5

آشنایی با Springer

97/09/07

6

آشنایی با  ProQuest

97/09/13

7

آشنایی با Scopus

97/09/20

8

آشنایی با Science Direct

97/09/27

9

نحوه ایجاد پروفایل در Google Scholar

97/10/02

   10

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(2)

97/11/23

11

آشنایی با نظام نوپا(2) 

97/11/30

12

آشنایی با کتابخانه حنان (2)      

97/12/04

13

آشنایی با PubMed

97/12/08

14

آشنایی با سامانه منبع یاب(2)

97/12/11

15

آشنایی با EndNote

97/12/14